Groepenkasten

Het hart van uw elektrotechnische installatie: de groepenkast

De meterkast is een ruimte waar je eigenlijk niet naar om kijkt. Misschien voor het opnemen van de meterstanden maar ook dat wordt met de komst van slimme meters steeds minder. In de praktijk wordt de kast zelfs gebruikt als bergruimte. Veel mensen zijn zich dan ook niet bewust van de gevaren die een elektrotechnische installatie met zich meebrengt. Door bijvoorbeeld defecte kabels of losgetrilde schroeven, maar ook zelf provisorisch aangesloten delen zorgen voor een verhoogd risico. Er kunnen gewonden of zelfs dodelijke slachtoffers vallen als gevolg elektrocutie of brand in de meterkast.

Wat zit er vrijwel standaard in de groepenkast?

De hoofdschakelaar kunt u gebruiken om de gehele installatie in 1 handeling spanningsloos te maken. Bij oudere woningen is er vaak geen hoofdschakelaar aanwezig

De aardlekschakelaar zorgt ervoor dat wanneer er zich een lekstroom van een bepaalde grootte voordoet de installatie spanningsloos wordt gemaakt. Hierdoor krijgt u geen stroomschok bij defect van een apparaat.

Een installatieautomaat beschermt de bedrading van elektrotechnische installaties en elektrische apparaten tegen schade als gevolg van te hoge stroom. De automaat onderbreekt het elektrische circuit als er een te hoge stroom door de installatie loopt, bijvoorbeeld als gevolg van kortsluiting of overbelasting.

Een aardlekautomaat is in feite een aardlekschakelaar en een installatieautomaat ineen. Deze beveiligt een elektrotechnische installatie tegen zowel een te hoge lekstroom, als tegen overstroom als gevolg van overbelasting of kortsluiting.

Een fornuisgroep hebt u nodig als u elektrisch wilt gaan koken en bestaat uit een twee- of drietal installatieautomaten die als één groep veelal achter de aardlekschakelaar worden aangesloten.

Zeker weten hoe veilig je groepenkast is? doe hier een gratis check